Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 avqust tarixli 287 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında mehmanxanaların fəaliyyətinin təşkili QAYDALARI"nda nəzərdə tutulmuş tələblərin icrası məqsədilə turizm sənayesi nümayəndələrinin istifadəsi üçün nümunəvi xəbərdaredici və məlumatlandırıcı işarələr (poster və broşür) hazırlanmışdır.
TƏRƏFDAŞLAR